دختر حادثه جو

دیگر نگران نیستم ، تنها گوش سپرده ام به صدای قدم های حادثه ای که در راه است

انگــــــ ـار که این دلتنـــ ــــگی را به ارث بــــ ـرده باشم

جــــ ــا خوش کرده به روی تمــ ــام الل هایم ، سنگینــ ــی میکند!

این میـــ ـراث لعنتـــ ـی آنقـــ ــدر برایم گــ ـران تمام شد

که پیوستـــــــ ـه و ناخواســــــــ ـته

به تکــــ ـــرار ابـــ ــدی نــــ ـام تـــــ ــو

از گذشتـــــ ــه ام هـــ ــم

گــ ـذشتــــ ـــم...

 

نوشته شده در ۱۳٩٢/۳/۳ساعت ٢:۱۱ ‎ب.ظ توسط Sara نظرات () |

Design By : Night Melody